Foglalási iroda: Poroszló, Tompa Mihály utca 7.
08:00 - 20:00

Adatkezelési tájékoztató

Tájékoztató célja

Jelen szabályzat célja, hogy rögzítse a

Halász László Károly
Székhely: 3388 Poroszló, Tompa Mihály utca 7.
Adószám: 72747366-1-30

és 

Halászné Berecz Vilma
Székhely: 3388 Poroszló, Tompa Mihály utca 7.
Adószám: 72721805-1-30

(a továbbiakban, mint Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési politikát, valamint, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban az adatkezeléssel érintett magánszemélyek megfelelő tájékoztatást kapjanak a személyes adataik kezelésével kapcsolatban.

A jelen szabályok kialakításakor a Társaság, mint adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe

  • az Alaptörvényt;
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényt;
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt (Infotv.);
  • az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. évi január 28. napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvényt;
  • az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletét (GDPR rendelet).